Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 25 2013

7522 aed7 420
Reposted fromRecklessKid RecklessKid vialonelygirl15 lonelygirl15
kruczoczarna

Zapamiętaj, że zawsze będziemy pod jednym niebem.

— Yoh Asakura
Reposted fromKondzioSSJ2 KondzioSSJ2 vialonelygirl15 lonelygirl15
kruczoczarna
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viapomruki pomruki
kruczoczarna
6441 7bc2 420
"Niech się wydarzy, co ma się wydarzyć, lepiej jednak, byśmy byli wtedy razem."~"Pianista"
Reposted fromarizonadream arizonadream viahlaskology hlaskology
kruczoczarna
7691 b092 420
Fiodor Dostojewski -Białe Noce
Reposted fromhlaskology hlaskology viaszarakoszula szarakoszula
kruczoczarna

July 24 2013

kruczoczarna
Play fullscreen
nie ma słów, żeby opisać, jak bardzo to uwielbiam.

July 23 2013

kruczoczarna
0096 1661 420
Charles Bukowski - Listonosz
Reposted fromLittleJack LittleJack viaszarakoszula szarakoszula
kruczoczarna
kruczoczarna
po prostu mi uwierz, że
siedzę cicho, bo widocznie czasem tak lubię.
— małpa
Reposted fromacetylocoa acetylocoa viaszarakoszula szarakoszula
kruczoczarna
2991 6c5b 420
Reposted frominspire inspire viaszarakoszula szarakoszula
kruczoczarna
Dużo czytam, mało mówię, to wszystko.
— Marek Hłasko/ Listy do Mamy/ Los Angeles 16.8.1967
Reposted fromsfeter sfeter viaszarakoszula szarakoszula
kruczoczarna
0663 dad4 420
Reposted fromClary Clary viaszarakoszula szarakoszula
5130 ae4b 420
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaszarakoszula szarakoszula
kruczoczarna
Okazuje się, że mamy w głowach hałas, ale jesteśmy do niego tak przyzwyczajeni, że go nie słyszymy.
— Michael Cunningham
kruczoczarna
Wszystko, co myślę o Tobie, to sobie wyobraziłam.
— Edward Stachura, Pokocham ją siłą woli
kruczoczarna
Milczy, bo milczy, ale wszystko widzi.
     
— F. Dostojewski, Bracia Karamazow
Reposted frompiksele piksele viaszarakoszula szarakoszula
kruczoczarna
Play fullscreen
Only know you’ve been high when you’re feeling low
Only hate the road when you’re missin’ home
Only know you love her when you let her go
Reposted frommarysia marysia viaszarakoszula szarakoszula
kruczoczarna
Sen jest dobry - stwierdził. - Ale książki są lepsze.
— George R. R. Martin - Starcie Królów
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl